Autosock – För lastbilar och bussar

  • Perfekt vid akuta situationer och plötslig halka.
  • Enkel och snabb att montera, ännu snabbare att ta av.
  • Väger mindre än 2 kg och tar nästan ingen plats att förvara.
  • Är tvättbar och kan användas flera gånger.
  • AutoSock för tunga lastbilar är ett komplement till snökedjor.

Transportmyndigheten i delstaten Colorado i USA har godkänt AutoSock for Trucks som ett fullvärdigt och alternativt halkskydd till snökedjor. Colorado som genomkorsas av Klippiga bergen vars högsta topp är Mount Elbert med en höjd om 4399 m.ö.h. är en av de s.k. bergsstaterna i USA.

För de tuffa bergspassen och för vägavsnitt med stora höjdskillnader gäller att slirskydd/halkskydd är obligatoriskt vintertid då extrema väderförhållanden ofta drabbar delstatens höglänta vägnät.